WURM

Die WURM-groep

‘n Artikel deur die akademikus Philip John verskyn in LitNet Akademies.

Die eerste eksemplaar van die avant garde tydskrif WURM het in Junie 1966 verskyn.

‘n Groep digters het hulle met die tydskrif geassosieer en het later bekend geraak as die WURM-groep.

WURM 1

Inhoudsopgawe van WURM 1

Bladsy 1 van WURM 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: