Hugo Claus

Hugo Claus

 

Wes-Vlaandere

 

Yl lied donker draad

land soos ‘n laken

wat sink.

 

Lenteland van hoewe en melk

en kinders van wilgehout.

 

Koors en somerland wanneer die son

haar kinders in die koring maak.

 

Wit omheining

met die doofstomme boere by die dooie haarde

wat bid “Dat God ons vergewe vir

wat Hy ons aangedoen het.”

 

Met die vissers wat brand op hulle bote

met die gevlekte diere die skuimbekkende vroue

wat sink.

 

Land, jy breek my binne. My oë is skerwe.

Ek in Ithaca met gate in my vel,

ek leen jou lug in my woorde.

Jou struike jou lindebome skuil in my taal.

 

My letters is: Wes-Vlaandere  duin en polder.

 

Ek verdrink in jou,

land. jy word ‘n ghong in my skedel en soms

later in die hawe

‘n kinkhoring: Mei en kewer. donker lig

aarde.

 

Vertaler: De Waal Venter

………………………

 

WEST-VLAANDEREN

Dun lied donkere draad

land als een laken

dat zinkt.

 

Lenteland van hoeven en melk

en kinderen van wilgehout.

 

Koorts en zomerIand wanneer de zon

haar jongen in het koren maakt.

 

Blonde omheining

met de doofstomme boeren bij de dode haarden

die bidden ‘Dat God ons vergeve voor

wat hij ons heeft aangedaan’.

 

Met de vissers die op hun boten branden

met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen

die zinken.

 

Land, gij breekt mij aan. Mijn ogen zijn scherven.

Ik in Ithaka met gaten in mijn vel,

ik leen uw lucht in mijn woorden.

Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal.

 

Mijn letters zijn: West-VIaanderen duin en polder.

 

Ik verdrink in u,

land. gij wordt een gong in mijn schedel en soms

later in de havend

een kinkhoorn: mei en kever. duistere lichte

aarde.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: