Vlaams

Paul van Ostaijen

 

Lied van die Bersaglieri

 

‘n Heer wat die straat af stap

‘n Heer wat die straat op stap

twee here op en af

ek bedoel die een heer gaan af

en die ander een gaan op

vlák voor die winkel van Hinderickx en Winderickx

beroemde hoedemakers

ontmoet hulle mekaar

die een heer vat sy hoë hoed in sy regterhand

die ander een vat sy hoë hoed in sy linkerhand

dan gaan die een en die ander heer

die regse en die linkse hy wat op stap en hy wat af stap

die regse een stap af

die linkse een stap op

dan gaan albei here

elkeen met sy hoë hoed sy eie hoë hoed sy bloedeie hoë hoed

by mekaar verby

vlák voor die winkel

van Hinderickx en Winderickx

van die beroemde hoedemakers

dan sit albei here

die regse en die linkse die een wat op stap en die een wat af stap

sodra by mekaar verby

hulle hoede weer op hulle koppe

verstaan my goed

elkeen sit sy eie hoed op sy eie kop

dit is hulle goeie reg

dit is die goeie reg van hierdie twee here

 

Uit Vlaams vertaal deur De Waal Venter

 

 

Alpejagerslied

Voor E. du Perron

 

 

 

Een heer die de straat afdaalt

een heer die de straat opklimt

twee heren die dalen en klimmen

dat is de ene heer daalt

en de andere heer klimt

vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx

vlak   vóór   de   winkel   van   Hinderickx   en   Winderickx   van   de

beroemde  hoedemakers

treffen zij elkaar

de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand

de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand

dan gaan de ene en de andere heer

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende

de rechtse die daalt

de linkse die klimt

dan gaan beide heren

elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed zijn bloedeigen hoge hoed

elkaar voorbij

vlak vóór de deur

van de winkel

van Hinderickx en Winderickx

van de beroemde hoedemakers

dan zetten beide heren

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende

eenmaal elkaar voorbij

hun hoge hoeden weer op het hoofd

men versta mij wel

elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd

dat is hun recht

dat is het recht van deze beide heren

 

 

 

Bersaglieri

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

 

The Bersaglieri (Italian pronunciation: [bersaʎˈʎɛːri]) (Marksmen in English) are a corps of the Italian Army originally created by General Alessandro La Marmora on 18 June 1836 to serve in the Piedmontese Army, later to become the Royal Italian Army. They have always been a high-mobility light infantry unit, and can still be recognized by the distinctive wide brimmed hat that they wear (only in dress uniform in modern times), decorated with black capercaillie feathers. The feathers are usually applied to their combat helmets. Another distinctive trait of the Bersaglieri is the fast jog pace they keep on parades, instead of marching.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: