Nederlands

Anne Vegter

Ligtheid van die nag

Anne Vegter

en ek droom iets wat my aan die nag vasnael dan koffie en cruesli …
Al pas smaak by ‘n woord en die naam al ‘n hele mondvol:

is your sleep your way to weigh the beeeeeeeeep*
Eintlik jammer, reël met rebus. Die droom wat homself byna, ja!

en tog nie. So skakel ons die dag aan,
sonder oppervlakke, dieper jong, kom later of spoel die bodem weg

en die nag uit jou mond> lui met die wegtrek.
Vir my bloedjies sit ek broodjies langs aarde, vingers langs bekers.

Ek sou graag deur die langste golf teen die hardste kranse gesmyt word
en geen liggaamsdeel spat weg sonder hitteverlies per mg.

Die woord is massagram.
Dit wil sê: die smaak van graag gaan volkome op in die oplossing daarvan.

LICHTHEID VAN DE NACHT

en ik droomde iets dat me aan de nacht klonk toen koffie en de crüesli . . .
Al past smaak bij een woord en de naam al een hele mond vol:

is your sleep your way to weigh the beeeeeeeeeep*.
Achteraf jammer, regel met rebus. De droom die zich bijna, ja!

en toch niet. Zo zetten we de dag aan,
zonder oppervlakten, dieper man, later komen of de bodem wegdouchen

en de nacht uit je mond> klokken op vertrek.
Voor mijn bloedjes leg ik broodjes naast aarde, vingers naast bekers.

Ik zou zo graag door langste golf tegen hardste klif gesmeten
en geen lichaamsdeel spatte weg zonder warmteverlies per mg.

Het woord is massagram.
Dat is: de smaak van graag totaal opgaan in de oplossing ervan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: