Versamelbundels

Die gedig Swanger vrou verskyn in hierdie bundel.

Goudaar is in 1986, die eeufeesviering van Johannesburg, uitgegee deur Perskor. De Waal se gedig Plasie verskyn hierin.

 

Die bundel is in 1988 deur Owen Burgess uitgegee. Saamgestel deur Johan van Wyk e.a. Die gedig Die Maraboe verskyn hierin.

Die bundel is in 1990 uitgegee deur HAUM-Literêr. Dit is saamgestel deurJohann Lodewyk Marais. Die gedig Bobbejaan klim die berg verskyn hierin.


Die bundel in in 1997 uitgegee deur Tafelberg . Human & Rousseau. Dit is saamgestel deur Ronel Foster en Louise Viljoen. Die gedigte Pes, Kartografies, my seun en Oom Freud, oup Pithecanthropus verskyn hierin.

Die bundel is saamgestel deur Gerrit Komrij, Vila Pouca da Beira, Portugal. Dit is uitgegee deur Uitgeverij Bert Bakker, ‘n onderdeel van Uitgeverij Prometheus. Die gedigte Verlede uitgskei, Excommunicatio, Swanger vrou, Connoisseur, Mens wil dit so hê en Oom Freud, oupa Pithecanthropus kom hierin voor.

Die bundel is in 2003 uitgegee deur Nasou Via Afrika en is saamgestel deur Adinda Vermaak. Die gedig Das Insekt verskyn hierin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: