Poësie

De Waal Venter het van sy eerste gedigte gepubliseer in Tydskrif vir Letterkunde in die September 1962 uitgawe. Die gedigte is Storm, Kleinbestaan, Besinning, Kristal, Arbeider en Avontuur.

Hy publiseer in die sestigerjare ook in die tydskrifte WURM, Sestiger en Tydskrif vir Letterkunde.

In Standpunte in die April 1963 uitgawe het hy Gebeurtenisse oor ’n stad gepuliseer.

En in die Augustus 1963 uitgawe van Tydskrif vir Letterkunde het hy Storie vir ’n kind gepubliseer.

In 1965 het hy vir die eerste keer in ’n versamelbundel gepubliseer: Stiebeuel ’n Bloemlesing. Saamgestel deur D.J. Opperman en F.J. le Roux. Die bundel is uitgegee deur Nasionale Boekhandel Beperk.

Eerste digbundel

De Waal se eerste digbundel is Kiem. Die vorige jaar het hy ingeskryf vir ’n poësiewedstryd uitgeskryf deur die destydse Departement van Onderwys en Kuns. Hy het die eerste prys verwerf en Nasiuonale Boekhandel het besluit om die bundel uit te gee.


De Waal se vroeë werk word gekenmerk deur ’n sterk liriese inslag met mistieke ondertone. Hierdie gedig is ’n voorbeeld daarvan.

L’enfant

Glad en beenloos
soos ’n slang
week en verskuil teen son
in bevogte kelders
hou my tong
die voorgeboortelike woord:
l’enfant.

Die vreemde kind
herberg in my mond
kruip weg
onder papille van my tong
ryp soos binne-in ’n vy.

Hoe soet soos rose
en angeliere
is jy nie
maar verborge soos reën
onder die grond,
l’enfant.

Daar is ook van die gedigte in Kiem wat aansluiting vind by die Dadaïstiese beweging van die sestigerjare.

Excommunicatio

Shanti shanti hallou
shanti
o sivananda kom saam
hallou shanti shanti
salon salon de coiffure
koma koma o koma
komma ja aeterna komma
lawa lawa o lawe
my voete nadi skou.

(Dit was baie jare voor DJ Opperman die woord “koma” beroemd gemaak het in Afrikaans)

Bundel saam met Menno Stenvert en DPM Botes.

In 1966 bundel Botes, Stenvert en De Waal hulle verse saam in Klawer, uitgegee deur HAUM.

Tien jaar gaan verby voor daar weer ’n nuwe bundel verskyn. Die titel is Pols. Tafelberg gee die boek uit.

 

Hierdie gedig uit Pols is in Groot Verseboek opgeneem.

 

Swanger vrou

Trap versigtig
op die peervormige aarde,
versigtig want jy is swaar,
versigtig dat jy nie die koringland
te vroeg wan nie
en die wingerd voor die tyd
pars nie.

Jou oë kyk nou net na noodsaaklike dinge,
jou hande berei nou voor,
jou hare word lank
soos ‘n somerweiding –
jou stem
waarsku die diere
van die veld,
jou hande stuur om jou
en jou tande glinster in ‘n glimlag
wat kan byt,
want in jou
ontkiem die heerser van die aarde.

Advertisements

2 responses to “Poësie

 • craig strydom

  De Waal, I just found your website. It is great to read your writing again. I still have the copy of Kiem that you gave me back in our running days at BLGK. Remember, when we would do 10 km in our lunch hour. How long has it been? 16 years? I don’t really run much at the moment but play squash. I am still married to Philippa and live in Baltimore and have one daughter, Isabella. When I am not writing copy I direct commercials and write the occasional short story. Anyway, finding your website has been a blast. Take care, Craig Strydom

  • De Waal

   Oh hello Craig!

   What a nice surprise to hear from you! I sent you an email, not realising who cstrydom was. Ignore that.

   I’m very glad to hear that you’re happily married and congratulations with your girl. My love to Philippa.

   It’s great that you can still find time to write a short story from time to time. I’m sure you are aware of the various self-publishing choices available. I’ve published my latest poetry book at Lulu.com.

   I don’t run a lot anymore (knees are crotchety) but visit gym regularly. I’m also going into politics (of all things). I will be a candidate in the coming local elections (probably May) for the Democratic Alliance.

   Keep well and enjoy life!

   Warm regards

   De Waal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: