Radio

Die begin van die Radiodrama in Afrikaans

Een van die eerste ondernemings wat aangepak is na die totstandkoming van die Afrikaanse Radiodiens in 1937, was die uitskryf van ‘n radiodramakompetisie. Skrywers soos Helène Pienaar de Klerk, Anna M. Louw, Henriette Grové en Gerhard Beukes, was van die eerstes wat vir die radio geskryf het. Die radiodramas van Henriette Grové is van die rypste werk wat vir die radio geskryf is. Haar eerste stuk, Soos gras in sy dae , is in 1950 in ‘n kompetisie met ‘n prys bekroon. Later volg dramas soos Die glasdeur , Die masker , Halte 49 , Demus en die goggas en Ontmoeting by Dwaaldrif – waarvoor sy met die Hertzogprys bekroon is.

Die Afrikaanse radiodrama is aan N. P. Van Wyk Louw baie verskuldig. Hy het met begrip en nougesetheid die probleem van skryf-vir die medium opgelos, en gaandeweg ‘n radiostyl en –tegniek ontwikkel waarbinne hy volkome vry en soepel kon beweeg. Sy eerste radiostuk, Dias , is in opdrag van die SAUK geskryf en in 1949 uitgesaai. Ander dramas is Kruger breek die pad oop , Die Held , Lewenslyn , Blomme vir die winter en Dagboek van ‘n soldaat.

Opname van ‘n radiodrama in 1990. Paul Eilers – Regisseur, Siegfried Mynhardt en Cobus Rousseau. Opname van ’n radiodrama

Ander bekende skrywers wat vir die radio geskryf het, is Chris Barnard, Dolf van Niekerk, Ampie van Straaten, De Waal Venter en Pirow Bekker.

Bron: webruimte van Radio Sonder Grense

Stof is in die sewentigerjare deur die Afrikaanse diens van die SAUK uitgesaai. Dit is opgeneem in Hoorspelkeur wat in 1983 uitgegee is deur Tafelberg. LB Odendaal het die inbleiding geskryf.


Fasette is in 1986 deur Academica uitgegee. Samesteller:PJ du Toit.

Die radio-hoorspel Die werklike Buys Buys is vir die eerste keer op 5 Maart 1984 deur die Afrikaanse diens van die SAUK uitgesaai.

Dit het die Akademie-toekenning vir radio-hoorspelle in 1985  ontvang.
De Waal het verskeie vervolgverhale geskryf wat deur die Afrikaanse diens en later deur RSG uitgesaai is. Hy het ook vervolgverhale geskryf vir die destydse Springbok Radio. Die jongste vervolgverhaal Die Blombroers is in 2009 -2010 deur RSG uitgesaai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: